PO ZABIEGU

1. Wybudzenie ze znieczuleniaPostępowanie po zabiegu

Po przeprowadzonym zabiegu chirurgicznym odbywającym się w znieczuleniu ogólnym, jeszcze przez kilka do kilkunastu godzin normalne funkcjonowanie organizmu zwierzęcia jest zaburzone. W okresie wybudzenia ze znieczulenia ogólnego, zwierzęta wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne jak np. hałas lub dotyk. Również temperatura ciała ulega obniżeniu. Z tych powodów bardzo ważne jest zapewnienie zwierzęciu po zabiegu całkowitego spokoju i umieszczenie go w ciepłym pomieszczeniu lub okrycie np. kocem lub pledem (także podczas transportu). Szczególnie niekorzystne mogą być próby niekontrolowanego podnoszenia się, mogące doprowadzić do urazów lub uszkodzenia rany pooperacyjnej. Dlatego należy pamiętać, aby zwierzę było w tym okresie pod nadzorem.

2. Żywienie pacjenta

Przez okres około 12 godzin po zabiegu należy nadal zachować głodówkę zwierzęcia. Trwające jeszcze przez pewien czas działanie środków znieczulających może powodować wymioty lub prowadzić do zaburzenia odruchu połykania i np. do zadławienia się. Proces trawienia pokarmu stanowi również w tym okresie pewne obciążenia dla organizmu, którego powinno się unikać.

Nie należy się obawiać, że konieczna głodówka zastosowana w okresie około zabiegowym będzie miała jakikolwiek niekorzystny skutek dla zwierzęcia.

3. Ruch i spacery po zabiegu

Po mniejszych zabiegach przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym (np. usuwanie kamienia nazębnego, badanie diagnostyczne, itp.) zaleca się przez pierwsze dwa dni bardzo spokojne i ograniczone ruchy zwierzęcia. W tym okresie zastosowane w czasie zabiegu środki znieczulające lub ich pozostałości  mogą jeszcze ograniczać prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Poważniejsze zabiegi chirurgiczne (kastracja, zabiegi ortopedyczne, operacje nowotworów, itp.) wymagają dłuższej rekonwalescencji trwającej najczęściej około 7-10 dni. Celem zapewnienia jak najlepszego gojenia się rany pooperacyjnej: psy powinny być wyprowadzane tylko na smyczy, a koty nie powinny być wypuszczane z domu. Bardzo ważne jest unikanie jakichkolwiek gwałtownych ruchów lub wysiłku mogącego doprowadzić do urazów rany pooperacyjnej.

U zwierząt starających się zerwać opatrunek lub szwy należy zastosować specjalny kołnierz, uniemożliwiający dostęp do rany.

Po operacji lekarz weterynarii wyznaczył Państwu termin wizyty kontrolnej. Jest ona bardzo ważna dla dalszego przebiegu rekonwalescencji i sukcesu podjętego leczenia.

W przypadku niektórych zabiegów np. ortopedycznych, lekarz weterynarii poinformuje Państwa o dodatkowych specjalnych zaleceniach dotyczących ruchu i postępowania w okresie rekonwalescencji.

4. Oddawanie moczu i kału

Z powodu zastosowanej głodówki oraz spowolnienia perystaltyki jelit w trakcie i po zabiegu, przez pierwsze 1-2 dni po operacji zwierzę może nie oddawać kału. W przeciwieństwie do tego, oddawanie moczu powinno być normalne już wkrótce po zabiegu. Jakiekolwiek odstępstwa od tego powinny być natychmiast zgłoszone lekarzowi weterynarii.

5. Stosowanie leków

Niekiedy po zabiegu chirurgicznym konieczne jest stosowanie przez pewien okres leków jak np. antybiotyki czy środki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Zalecenia lekarza weterynarii co do dawkowania i okresu stosowania oraz inne zalecenia muszą być bardzo dokładnie przestrzegane. W przeciwnym przypadku całe zastosowane postępowanie lecznicze może nie przynieść oczekiwanego efektu.