PROFILAKTYKA

Wścieklizna

Zgodnie z polskim prawem wszystkie psy powyżej 3 miesiąca życia muszą być szczepione co roku. Szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie jest nieobowiązkowe, jednak zalecamy ich stosowanie co 2 lata dla wszystkich zwierząt wychodzących.

Choroby zakaźne

Szczepienie psów i kotów przeciwko chorobom zakaźnym jest nieobowiązkowe, ale zalecamy ich wykonywanie, aby ustrzec się przed chorobami,

Najważniejsze choroby zakaźne psów to: parwowiroza, nosówka, choroba Rubarth’a (wirusowe zapalenie wątroby), leptospiroza, parainfluenza,

Najważniejsze choroby zakaźne kotów to: koci katar, panleukopenia, herpeswiroza,

Zaleca się szczepienie zwierząt przeciwko w/w chorobom corocznie.

Odrobaczanie

Pasożyty wewnętrzne przyczyniają się do częstych problemów, szczególnie ze strony układu pokarmowego zwierząt, a także mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, głównie dzieci,

Aby zabezpieczyć zwierzęta przed pasożytami wewnętrznymi należy stosować regularną profilaktykę odrobaczania w formie tabletek, pasty lub preparatów spot-on,

Psy należy odrobaczać co 3 miesiące, a koty co 3-6 miesięcy,

Aby mieć pewność, że wasze pupile są zdrowe, można wykonać mikroskopowe badanie kału, które potwierdzi lub wykluczy obecność pasożytów.