PRZED ZABIEGIEM

Przygotowanie psa przed zabiegiemNależy pamiętać, że w przypadku każdego zabiegu (nawet rutynowego) istnieje ryzyko komplikacji okołoopercyjnych. Również Państwo mogą przyczynić się do ograniczenia tego ryzyka przestrzegając przed zabiegiem wskazań lekarza weterynarii oraz kilku prostych zasad zawartych w tym artykule.

1.  Żywienie pacjenta przed zabiegiem

Większość zabiegów wykonywanych jest w znieczuleniu ogólnym. Konsekwencją podania leków znieczulających jest wystąpienie mdłości oraz wymiotów, które mogą spowodować aspirację zwróconej treści pokarmowej do płuc (tzw. zachłyśnięcie). Z tego względu bardzo ważne jest, aby zwierzę miało w dniu operacji pusty przewód pokarmowy. Dodatkowo pełny żołądek stanowi obciążenie dla układu krążenia, co może nasilić niepożądane działanie leków. Takie komplikacje mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjenta, dlatego 24 godzin przed zabiegiem należy zastosować u zwierzęcia głodówkę.

W przypadku zwierząt wolno żyjących (np. koty działkowe) należy przetrzymać je 12 godzin przed zabiegiem w zamkniętym pomieszczeniu, przestrzegając wspomnianej głodówki.

2.  Ruch i spacery

Przed zabiegiem należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego oraz silnego pobudzenia psychicznego – stresu, intensywnej zabawy czy szkolenia. Zwierzę można wyprowadzić na spacer, jednak należy zwrócić uwagę, żeby nie zjadło niczego nieporządanego.

3.  Oddawanie moczu i kału

Dzień przed zabiegiem, a w szczególności w dniu zabiegu, powinno się umożliwić zwierzęciu nieograniczone oddawanie moczu i kału (spacery, dostęp do kuwety). Opróżnione jelita i pęcherz moczowy ułatwią lekarzowi weterynarii przeprowadzenie zabiegu i nie stworzą zwierzęciu nieprzyjemnego uczucia niekontrolowanego oddawania moczu i kału podczas wybudzania z narkozy.

4.  Dodatkowe uwagi dla właściciela

Lekarze weterynarii nie przeprowadzają zabiegów operacyjnych, gdy zwierzę jest chore (z wyjątkiem nagłych przypadków). Dlatego bardzo ważne jest, aby poinformować lekarza weterynarii o wszelkich zauważonych objawach choroby, jak np. biegunka, wymioty, brak apetytu czy niecodzienne zachowanie. Dotyczy to również wystąpienia cieczki oraz urojonej ciąży u suczek. Na podstawie tych informacji i badania klinicznego lekarz weterynarii ocenia, czy dany zabieg można bezpiecznie przeprowadzić w ustalonym terminie.