Ważne dla Pacjentów

 • Próbki do badań

  Próbki moczu oddawane do badania powinny być świeże (dostarczone do kilku godzin od pobrania) w godzinach 13.00- 18.00 w pojemniczku na mocz (są one dostępne w każdej aptece).

  Próbki kału oddawane do badania parazytologicznego powinny być zebrane z 3 kolejnych dni, spakowane w pojemniczki do badania kału lub moczu (są one dostępne w każdej aptece). Do czasu oddania materiału przechowuj go w lodówce.
  Materiał możesz dostarczyć w godzinach 13-20 (w piątki do 18.00).

  Wyniki wszelkich badań podstawowych przekazujemy osobiście interpretując je telefonicznie lub mailowo w ciągu tygodnia od pobrania.

 • Przed zabiegiem

  Należy pamiętać, że w przypadku każdego zabiegu (nawet rutynowego) istnieje ryzyko komplikacji okołooperacyjnych. Również Państwo mogą przyczynić się do ograniczenia tego ryzyka przestrzegając przed zabiegiem wskazań lekarza weterynarii oraz kilku prostych zasad zawartych w tym artykule.

  1. Żywienie pacjenta przed zabiegiem

  Większość zabiegów wykonywanych jest w znieczuleniu ogólnym. Konsekwencją podania leków znieczulających jest wystąpienie mdłości oraz wymiotów, które mogą spowodować aspirację zwróconej treści pokarmowej do płuc (tzw. zachłyśnięcie). Z tego względu bardzo ważne jest, aby zwierzę miało w dniu operacji pusty przewód pokarmowy. Dodatkowo wypełniony przewód pokarmowy stanowi dodatkowe obciążenie dla układu krążenia, co może nasilić niepożądane działanie leków. Takie komplikacje mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjenta, dlatego na 12 godzin przed zabiegiem należy zastosować u zwierzęcia głodówkę. W przypadku zwierząt wolno żyjących (np. koty działkowe) należy przetrzymać je 12 godzin przed zabiegiem w zamkniętym pomieszczeniu, przestrzegając wspomnianej głodówki.

  2. Ruch i spacery

  Przed zabiegiem należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego oraz silnego pobudzenia psychicznego - stresu, intensywnej zabawy czy szkolenia. Zwierzę można wyprowadzić na spacer, jednak należy zwrócić uwagę, żeby nie zjadło niczego niepożądanego.

  3. Oddawanie moczu i kału

  Dzień przed zabiegiem, a w szczególności w dniu zabiegu, powinno się umożliwić zwierzęciu nieograniczone oddawanie moczu i kału (spacery, dostęp do kuwety). Opróżnione jelita i pęcherz moczowy ułatwią lekarzowi weterynarii przeprowadzenie zabiegu i nie stworzą zwierzęciu nieprzyjemnego uczucia niekontrolowanego oddawania moczu i kału podczas wybudzania z narkozy.

  4. Dodatkowe uwagi dla właściciela

  Lekarze weterynarii nie przeprowadzają zabiegów operacyjnych, gdy zwierzę jest chore (z wyjątkiem nagłych przypadków). Dlatego bardzo ważne jest, aby poinformować lekarza weterynarii o wszelkich zauważonych objawach choroby, jak np. biegunka, wymioty, brak apetytu czy niecodzienne zachowanie. Dotyczy to również wystąpienia rui (tzw. cieczki) oraz urojonej ciąży u suczek. Na podstawie tych informacji i badania klinicznego lekarz weterynarii ocenia, czy dany zabieg można bezpiecznie przeprowadzić w ustalonym terminie.

 • Po zabiegu

  1. Wybudzenie ze znieczulenia

  Po przeprowadzonym zabiegu chirurgicznym odbywającym się w znieczuleniu ogólnym, jeszcze przez kilka do kilkunastu godzin normalne funkcjonowanie organizmu zwierzęcia jest zaburzone. W okresie wybudzenia ze znieczulenia ogólnego, zwierzęta wykazują nadmierną wrażliwość na bodźce zewnętrzne jak np. hałas lub dotyk. Również temperatura ciała ulega obniżeniu. Z tych powodów bardzo ważne jest zapewnienie zwierzęciu po zabiegu całkowitego spokoju i umieszczenie go w ciepłym pomieszczeniu lub okrycie np. kocem lub pledem (także podczas transportu). Szczególnie niekorzystne mogą być gwałtowne ruchy i nadmierna aktywność, mogące doprowadzić do urazów oraz upośledzonego gojenia rany pooperacyjnej. Dlatego należy pamiętać, aby zwierzę było w tym okresie pod nadzorem.

  2. Żywienie pacjenta

  Po zabiegu również należy zachować krótką głodówkę zwierzęcia. Trwające jeszcze przez pewien czas działanie środków znieczulających może powodować wymioty lub prowadzić do zaburzenia odruchu połykania i np. do zadławienia się pokarmem. O długości wspomnianej głodówki poinformuje lekarz wydający Państwu zwierzę do domu.

  3. Ruch i spacery po zabiegu

  Po mniejszych zabiegach przeprowadzanych w znieczuleniu ogólnym (np. usuwanie kamienia nazębnego, badanie diagnostyczne, itp.) zaleca się przez pierwsze dwa dni bardzo spokojne i ograniczone ruchy zwierzęcia. W tym okresie zastosowane w czasie zabiegu środki znieczulające lub ich pozostałości mogą jeszcze ograniczać prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Poważniejsze zabiegi chirurgiczne (kastracja, zabiegi ortopedyczne, operacje nowotworów, itp.) wymagają dłuższej rekonwalescencji trwającej najczęściej około 7-10 dni. Celem zapewnienia jak najlepszego gojenia się rany pooperacyjnej psy powinny być wyprowadzane tylko na smyczy, a koty nie powinny być wypuszczane z domu. Bardzo ważne jest unikanie jakichkolwiek gwałtownych ruchów lub wysiłku mogącego doprowadzić do urazów rany pooperacyjnej. U zwierząt starających się zerwać opatrunek lub szwy należy zastosować specjalny kołnierz lub ubranko pozabiegowe uniemożliwiające dostęp do rany. Po operacji lekarz weterynarii wyznaczy Państwu termin wizyty kontrolnej. Jest ona bardzo ważna dla dalszego przebiegu rekonwalescencji i sukcesu podjętego leczenia.

  4. Oddawanie moczu i kału

  Z powodu zastosowanej głodówki oraz spowolnienia perystaltyki jelit w trakcie i po zabiegu, przez pierwsze 1-2 dni po operacji zwierzę może nie oddawać kału. Oddawanie moczu powinno wrócić do normy krótko po zabiegu. Jakiekolwiek odstępstwa od tego powinny być natychmiast zgłoszone lekarzowi weterynarii.

  5. Stosowanie leków

  Niekiedy po zabiegu chirurgicznym konieczne jest stosowanie przez pewien okres leków jak np. antybiotyki czy środki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Zalecenia lekarza weterynarii co do dawkowania i okresu stosowania oraz inne zalecenia muszą być bardzo dokładnie przestrzegane. W przeciwnym przypadku całe zastosowane postępowanie lecznicze może nie przynieść oczekiwanego efektu.

 • Pracownia RTG

  Przychodnia do diagnostyki zwierząt wykorzystuje m.in. urządzenie wytwarzające promieniowanie jonizujące - zdjęciowy aparat rentgenowski. Pracownia rentgenowska, w której to urządzenie jest stosowane, została uruchomiona na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Przychodnia kontroluje narażenie pracowników oraz osób postronnych w oparciu o środowiskową i indywidualną dozymetrię prowadzoną przez akredytowane laboratorium.

  Właściwie zabezpieczone ściany oraz stropy pracowni, przyjęte metody pracy, wdrożone procesy i procedury, jak również regularne odczyty dawek gwarantują, że działalność w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące prowadzona przez przychodnię nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz środowisko.

  Poznań, 07.08.2023 r.